Jak kłaść agrowłókninę?

Jak kłaść agrowłókninę?

            Agrowłóknina służy do okrycia roślin oraz ściółkowania podłoża. Prawidłowe zastosowanie agrowłókniny pozwala ograniczyć straty powstałe na skutek mrozu oraz zahamować rozrastanie się chwastów. Żeby jednak agrowłóknina w pełni...