Pliki do pobrania

ŁIT | Łączniki tworzywowe z trzpieniem tworzywowym
ŁIT-W | Łączniki tworzywowe z trzpieniem tworzywowym
Zatyczka z wełny mineralnej

Archiwum

ŁIM | Łączniki tworzywowe z trzpieniem metalowym, oblanym
ŁIM-S | Łączniki tworzywowe z trzpieniem metalowym
ŁIT-PA | Łączniki tworzywowe z trzpieniem poliamidowym