Polityka prywatności

ZIEL-PLAST Zielińscy Spółka Komandytowa

Polityka prywatności 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator portalu www.ziel-plast.pl przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZIEL-PLAST Zielińscy Spółka Komandytowa z którą mogą się Państwo kontaktować również pod adresem e-mail: biuro@ziel-plast.pl (dalej: Administrator).

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

• realizacji umowy, a w szczególności: realizacji zamówień, przyjmowania płatności, wysyłki zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz realizacji takich uprawnień jak rękojmia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

• wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO

• w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), dla celów poprawy jakości obsługi klienta (w tym poprzez nagrywanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem infolinii), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

• marketingu bezpośredniego oraz dla celów analitycznych, w przypadkach, w których nie jest to oparte o uzasadniony interes Administratora – na podstawie Państwa zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu i poczty elektronicznej (w szczególności: Google Ireland Limited oraz H88 S.A.) firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi oraz marketingu sklepu internetowego (w szczególności: Google Ireland Limited, H88 S. A.), dostawcy usług płatniczych), firmy zapewniające obsługę IT, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych i księgowych.

5. Z uwagi na korzystanie z niektórych z narzędzi dostarczanych przez niektórych z wyżej wymienionych usługodawców, może dojść do przekazania Państwa danych do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Każdy z usługodawców, korzystanie z usług którego wiąże się z takim transferem danych, albo przystąpił do programu Privacy Shield (co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych) albo też stosują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

ZIEL-PLAST Zielińscy Spółka Komandytowa

6. Jeżeli zawarli Państwo z nami umowę, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane najpóźniej do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. Państwa dane związane z zapisem na newsletter będą przetwarzane do czasu rezygnacji z newslettera. Państwa dane, które są przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, będą przetwarzane

do czasu wycofania tej zgody. Dane związane z posiadaniem przez Państwa Konta w Serwisie, przetwarzane będą do czasu usunięcia Konta, za wyjątkiem danych objętych zd. 1. Dane osobowe utrwalone w wyniku nagrania rozmów z infolinią, będą przechowywane przez okres 90 dni.

W pozostałych przypadkach, dane będą przez okres 1 roku chyba, że podlegać będą dalszemu przetwarzaniu w sytuacji, o której mowa w zd. 1.

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, ich przenoszenia oraz usunięcia.

8. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, mają prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych. Analogiczne prawo przysługuje Państwu również w przypadku, gdy udzielali Państwo zgód przewidzianych odrębnymi ustawami (np. zgoda na wysyłkę newslettera lub na używanie plików coookies), do których stosuje się przepisy dot. zgody na przetwarzanie danych.

9. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).

10. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.

11. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.

12. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: biuro@ziel-plast.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne acz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Pliki cookies (ang. ciasteczka) to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Stosowanie plików cookies nie powinny prowadzić do Państwa identyfikacji przez Administratora. W przypadku plików cookies instalowanych w Państwa urządzeniach przez podmioty inne niż Administrator, może dojść do zestawienia danych z tych plików, z innymi danymi, które te podmioty na Państwa temat posiadają (np. gdy korzystają Państwo z ich usług – np. posiadają konto w danym serwisie), co może prowadzić do Państwa identyfikacji przez te podmioty.

3. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa komputerach lub innych urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Muszą Państwo jednak pamiętać, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego Serwisu.

 

ZIEL-PLAST Zielińscy Spółka Komandytowa

4. Serwis używa następujących rodzajów plików cookies:

• Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu oraz dostosowujące i optymalizujące Serwis pod Państwa potrzeby i ułatwiające korzystanie z niego (np. poprzez zapamiętywanie sesji lub hasła),

• Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

• Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania z Serwisu dla celów analitycznych

• Coookies służące celom reklamowym np. wyświetlaniu reklam Serwisu w innych miejscach Internetu, na podstawie informacji o wizycie w Serwisie

5. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.

6. Serwis wykorzystuje następujące funkcje zapewnione przez podmioty trzecie, które powodują wykorzystywanie plików cookies, które pochodzą od tych podmiotów:

• Google Analytics to dostarczane przez Google Ireland Ltd (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia), narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i tworzenie statystyk, które pomagają Administratorowi optymalizować budowę witryny. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz https://policies.google.com/ technologies/partner-sites?hl=pl

• Google Tag Manager to narzędzie dostarczane przez Google Ireland Ltd (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia), za pomocą którego Administrator kontroluje prowadzone kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystają Państwo z serwisu. Narzędzie umożliwia także wyświetlanie Państwu reklam w innych miejscach sieci Internet, w oparciu o Państwa zachowanie w serwisie (remarketing). Mogą Państwo wyłączyć wykorzystywanie cookies do remarketingu pod adresem: https://adssettings.google.com/

• Pixel – to dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA narzędzie, które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników Serwisu, w celu kierowania do nich przez Administratora spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o ich zachowania w Serwisie). Portal Facebook niezależnie od Administratora może również wykorzystywać te dane dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania z Serwisu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Pixela w Państwa przypadku. Mogą Państwo także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu w portalu Facebook. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

• Autopilot – to narzędzie dostarczane przez AutopilotHQ, Inc., 225 South 6th St, Suite 3900, MN 55402, Minneapolis, Minnesota 55402, USA, służące do zarządzania e-mail marketingiem (w tym do analizy reakcji na wysyłane wiadomości) oraz do celów analizy Państwa zachowania w Serwisie. O szczegółach przetwarzania danych w ramach tego narzędzia, mogą Państwo pod adresem: https://www.autopilothq.com/legal/privacy-policy

      

ZIEL-PLAST Zielińscy Spółka Komandytowa

• Wtyczki portali społecznościowych Facebook, Linkedin oraz Instagram oraz Youtube, których zadaniem jest ułatwienie Państwu dzielenia się treściami zawartymi w Serwisie za pośrednictwem Państwa kont w tych serwisach (np. poprzez „polubienie” czy udostępnienie). Wtyczki te mogą również przyporządkowywać dane zbierane w trakcie Państwa wizyty w Serwisie do Państwa profili na w/w portalach. Aby temu zapobiec, powinni Państwo wylogować się z tychże portali przed wizytą na stronie. Szczegółów nt. postępowania z gromadzonymi danymi należy poszukiwać w politykach prywatności poszczególnych serwisów.