Zgody na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie, a Administrator danych – Ziel-Plast Bożena Zielińska Spółka Jawna ul. Zamkowa 28 32-652 Bulowice – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne w Polityce Prywatności strony.

Zgoda na na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ziel-Plast Bożena Zielińska Spółka Jawna ul. Zamkowa 28 32-652 Bulowice, informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu wykonywania marketingu bezpośredniego

Wyrażam również zgodę na używanie przez Ziel-Plast Bożena Zielińska Spółka Jawna ul. Zamkowa 28 32-652 Bulowice, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.